Cítíte určité rezervy v komunikaci svého firemního týmu? Jsou vaše porady stále bez efektu a konkrétního cíle? Tento problém se objevuje dříve nebo později v každé firmě. Řešení však není složité. Uspořádejte workshop, poradu nebo brainstorming s pomocí a za přítomnosti facilitátora! Povedu váš workshop a pustíme se i do složitých témat. Vyřešíme společně co vás aktuálně pálí…

 

Facilitace worshopů

Dovedu váš tým ke společnému cíli

Jak facilitace vlastně probíhá?

Mým úkolem jako facilitátora workshopu je…

  • držet strukturu a formu workshopu
  • vést vás pomocí různých workshopových technik
  • zapojit vás do konverzace a podpořit vás
  • udržovat pracovní a zároveň partnerskou atmosféru
  • a stále sledovat cíl a přínos workshopu.

Na straně vaší je pro workshop potřeba…

  • definovat očekávání, cíl, výstup a podílet se na řešení
  • vytvářet obsah výstupu a dále s ním pracovat v praxi.

 

Oslovila vás tato technika? Chcete, aby vám interně vaše firma fungovala tak jak má? Kontaktujte mě a pokusíme se společně splnit vaše cíle.